Globala fack slår sig samman

Jyrki Raina, generalsekreterare IMF, ser fram emot att ett nytt globalt fack kommer att se dagens ljus i juni i år.

Ökade möjligheter att påverka på global nivå. Större styrka och mer inflytande längs hela produktionskedjan. Det är huvudskälen för tre globala branschfack inom industrin att gå ihop i den nya organisationen IndustriAll.

De tre är IMF (Internationella metallarbetarfederationen), ICEM (Internationella federationen för kemi-, energi- och gruvarbetarfack) samt ITGLWF (Internationella textil- och läderarbetarfederationen.) Det var vid ett möte vid ILO i Genève den 29 februari som ledningarna för de tre globala branschfacken beslöt föreslå sina medlemsorganisationer en sammanslagning. De diskuterade också stadgar och förslag till handlingsplan.

Grundandet av det nya globala facket kommer att ske vid en gemensam kongress i Köpenhamn, 18 till 20 juni i sommar. På bilderna från det inledande mötet i Genève syns mest gubbar. Men vikten av att inkludera kvinnor på alla nivåer skrevs in i stadgeförslaget.

Kristina Mattsson