Davosmötet tog global arbetslöshet på allvar

Enligt ILO:s årliga rapport måste det skapas 600 miljoner nya jobb inom tio år, annars hotas både tillväxt och social sammanhållning.

Mer än en miljard människor är antingen arbetslösa eller lever i stor fattigdom. Därför måste jobbskapande nu ställas i centrum för att bota världsekonomin.

För den åsikten fick Världsfacket IFS gehör på det ekonomiska toppmötet i Davos i helgen.
– Om kapitalismen ska överleva, måste den kunna skapa jobb, den måste fördela välståndet lika och den måste bidra till det allmännas bästa, sade IFS ordförande Sharan Burrow på Davosmötet, enligt Ekot. 

FN-organet ILO skriver i sin årliga rapport att världen måste skapa 600 miljoner nya jobb inom de närmaste tio åren, annars hotas både tillväxt och social sammanhållning. ILO följer utvecklingen på världens arbetsmarknader och larmar nu om att utvecklingen går åt fel håll. Det ekonomiska systemet har inte återhämtat sig från den ekonomiska kris som inleddes i USA hösten 2008. Både andelen av världens befolkning och antalet individer som har jobb, har sjunkit.

Bara för att möta befolkningstillväxten skulle det behövas 400 miljoner nya jobb på tio år. Arbeten som ingen ser skymten av idag. 200 miljoner jobb ytterligare behövs för dem som är arbetslösa redan nu. Samtidigt som 40 miljoner unga vuxna kommer ut på arbetsmarknaden varje år, så minskar antalet schysta jobb. Det är tre gånger så troligt att en ung person är arbetslös jämfört med en person över 24 år.

Andra fakta ur rapporten:

  • Nästan en tredjedel av världens arbetande lever i familjer med inkomster under två dollar om dagen.
  • 1,52 miljarder människor har osäkra anställningar eller är obetalda medhjälpare till någon annan.
  • Mer än hälften av världens kvinnliga arbetare och 48 procent av männen har denna typ av mycket osäkra jobb.
Kristina Mattsson