En miljon strejkar för levnadslön i Indonesien

I Indonesien pågår stora strejker för högre löner, allmän sjukförsäkring och mot de otrygga anställningarna. De låga minimilönerna i landet är inte ens hälften av vad som beräknas vara en levnadslön.

Konvention för säkrare gruvor i Turkiet

Efter år av påtryckningar från turkiska gruvfack och det globala facket IndustriAll godkände Turkiets parlament i början av december ILO:s konvention 176 om hälsa och säkerhet i gruvor. Det är en stor seger för turkiska gruvarbetare och ett viktigt verktyg för att minska dödsolyckorna inom industrin.

Liberia: "Det känns bra att göra skillnad"

4 877 människor har hittills dött av ebola och enligt det globala facket PSI är 325 av dem hälsoarbetare. Anne Karin Höglund från Vårdförbundet befinner sig just nu i Liberia för att ge psykosocialt stöd till personal som vårdar ebolasjuka.