Uppmana FN att sätta människan i centrum

Den 24 september öppnar FN:s 69: e generalförsamling. Inför öppnandet genomför Beyond 15 en Thundercla för att uppmana FN att sikta högre och sätta människor och planeten i centrum för post-2015-agendan.

Att ge arbetstagare en röst

Med mycket små medel genomförs stora insatser med imponerande resultat i Tchad. Det görs genom fackliga studiecirklar. – För oss är det oerhört viktigt att organisera kvinnor, vi ger kvinnor verktyg att göra sina röster hörda, säger Adjoudji Gueme.