Kambodja: Kampen för höjda minimilöner

De syr våra kläder och arbetar långa dagar i trånga utrymmen för ynka 700 kronor i månaden. Arbetsvillkoren på textilfabrikerna i Kambodja är ofta undermåliga. Men fackföreningsrörelsen i landet mobiliserar sig och kräver bättre villkor och höjda minimilöner.

Guatemala: ”Vi tjänar på att samarbeta”

Bara två procent är fackligt i aktiva i Guatemala. Rädslan för att bli avskedad för de som går med i facket är stor och de lagar som skyddar arbetstagarna följs inte. Men med stöd från LO och TCO hävdar nu Guatemalas facken internationell rätt, för att på sikt skapa ett effektivt arbetsrättssystem i landet.

Facklig solidaritet med Swaziland

På kungens order förbjöds förra veckan fack och arbetsgivarorganisationer i Swaziland. Svenska Byggnads och GS-facket har nu skickat ett pressmeddelande till tidningar i Swaziland där de fördömer regeringens anti-fackliga agerande.