Organisationssveriges synpunkter på nya FN-mål

I morgon öppnar FN:s 69:e generalförsamling. Det är också startskottet för förhandlingarna om den så kallade post 2015-agendan, alltså de utvecklingsmål som efter 2015 kommer att ersätta FN:s Millenniemål. LO-TCO Biståndsnämnd har tillsammans med andra svenska biståndsorganisationer lämnat synpunkter på det utkast till agenda som ska förhandlas.

FSC-märkning också för mänskliga rättigheter

Hållbart skogsbruk lika mycket en fråga om mänskliga rättigheter som om klimat och miljö. Därför deltar fackföreningar i skogscertifierings-organisationen FSC. Men certifieringssystemets trovärdighet hotas nu av näringslivets motstånd mot att införa tydligare kriterier för fackliga rättigheter.

Etiopien: "Starka fack behövs för bättre levnadsvillkor"

Löner under gränsen för extrem fattigdom, uppsägningar av fackligt aktiva och sexuella trakasserier. Det är villkoren för många av Etiopiens 182 000 textilarbetare. Men den fackliga organiseringen växer och genom fackligt utbildningsprojekt får fler verktyg att förbättra sina villkor.